Σκοπός μας είναι μέσα από την σελίδα μας, να σας ενημερώσουμε έγκαιρα για τα βήματα που χρειάζονται, για να είστε και εσείς από τους ‘πρώτους’ στην διαδικασία του Εξοικονομώ κατ’ οίκων ΙΙ.

1# Η αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα θα είναι μία συνεχής διαδικασία μέσα από online πλατφόρμα για τις αιτήσεις και θα λαμβάνετε υπ’ όψιν ο αριθμός προτεραιότητας  έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια.

Με  αυτόν τον τρόπο το ΥΠΕΝ θα περιορισθεί δραστικά η γραφειοκρατία ενώ παράλληλα θα εξασφαλισθεί πως δεν θα υπάρξουν εγκεκριμένες αιτήσεις που δεν θα καλυφθούν λόγω μη διαθέσιμων κονδυλίων, όπως συνέβη στο προηγούμενο πρόγραμμα. Κι αυτό γιατί μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια που αναλογούν σε κάποια Περιφέρεια, τότε η πλατφόρμα θα σταματήσει αυτόματα να καταχωρεί αιτήσεις σε αυτήν.

 
2# Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες από πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί στις αρχές Νοεμβρίου και θα έχει αρκετές διαφοροποιήσεις από το πρώτο Εξοικονομώ.

Στόχος του ΥΠΕΝ  μέσω του νέου προγράμματος είναι η μεγαλύτερη ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδημάτων, δίνοντας παράλληλα και τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να παρακάμψουν τον τραπεζικό δανεισμό.
Μια σημαντική καινοτομία είναι ότι τώρα ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του σχεδίου αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας μπορεί να ανέλθει ως τις 25.000 ευρώ και υπολογίζετε βάση των τετραγωνικών της κατοικίας επί 250€/τ.μ.. Για παράδειγμα σε μια κατοικία 80τ.μ. ο επιλέξιμος προυπολογισμός είναι 80τ.μ. Χ 250€/τ,μ = 20.000€ .

Μία εξίσου σημαντική καινοτομία είναι πως αυτή τη φορά η κατάθεση και η διεκπεραίωση των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσα από μία ειδική online πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με την έναρξη του προγράμματος. Μέσα από αυτήν την πλατφόρμα θα μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να ενημερωθεί για το κατά πόσο εγκρίθηκε ή όχι η ένταξή του στο πρόγραμμα, όπως επίσης και να επιλέξει στη συνέχεια αν θα προχωρήσει σε τραπεζικό δανεισμό.

Τι είναι το πρόγραμμα και τι μπορεί να σας προσφέρει;
Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ» αφορά  την χρηματική ενίσχυση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας σας που αγγίζουν το 70% και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του σχεδίου αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας μπορεί να ανέλθει στις 25.000 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) .

Ποιές είναι οι επιλέξιμες κατοικίες ;
Μια κατοικία είναι επιλέξιμη εφόσον
α) είναι κύρια
β) υφίσταται νόμιμα
γ) έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο απαραιτήτως θα πρέπει να έχει εκδοθεί με το νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), σε κατηγορία μικρότερη ή ίση της Δ και
δ) δεν είναι κατεδαφιστέα.

3# Αν το ΠΕΑ έχει εκδοθεί με βάση τον προηγούμενο ΚΕΝΑΚ, δεν θα γίνεται αποδεκτό. Σημαντικό είναι πως το πιστοποιητικό θα πρέπει να εκδοθεί με βάση τον νέο ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων), ο οποίος δημοσιεύθηκε στα μέσα Ιουλίου. Επομένως, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παλιότερα πιστοποιητικά.
Η επιχείρηση μας είναι σε θέση να σας βοηθήσει για την έκδοση του νέου Πιστοποιητικού διαμέσου ενεργειακού επιθεωρητή που συνεργαζόμαστε.

4# Θα υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής και των κενών διαμερισμάτων, εφόσον αποδειχθεί  ότι χρησιμοποιούνταν ως κύρια κατοικία σε ένα από τα δύο προηγούμενα έτη.Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να αναζητήσετε από τώρα τα έγγραφα που θα αποδεικνείουν την χρήση της κατοικίας σε ένα από τα δύο προηγούμενα έτη.

5# Αν η κατοικία είναι νεοαποκτηθείσα, πρέπει πρώτα να έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία στο Ε9 και μετά να υποβληθεί η αίτηση. Με την αίτηση θα πρέπει να επισυναφθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρισης του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου.  Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι πάλι να έχουν τακτοποιηθεί από τώρα όλες οι εκκρεμότητες.

6# Στην περίπτωση των μονοκατοικιών ή των μεμονωμένων διαμερισμάτων, η αίτηση θα πρέπει να υπογράφεται από όποιον έχει δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) του ακινήτου ή την επικαρπία τους.                                                                                                                                                                                                                                                                              Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι πάλι να έχουν τακτοποιηθεί από τώρα όλες οι εκκρεμότητες στις μεταβιβάσεις.

Μια πολυκατοικία είναι επιλέξιμη εφόσον
Για να υπαχθεί μια πολυκατοικία στο πρόγραμμα, θα πρέπει:
α)Το κτίριο να χρησιμοποιείται κυρίως ως κατοικία,

7# Ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας, κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης, να υποβάλει αίτηση (με αυτή συνδέονται όλες οι επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα)

Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να καλέσετε γενική συνέλευση για να αποφασιστεί εάν θα συμμετάσχει η πολυκατοικία στο πρόγραμμα ή οχι
β) Να υποβληθεί ένα ΠΕΑ για το σύνολο της πολυκατοικίας,
γ) Να συμπεριληφθούν οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις.Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν εντάσσονται ή δεν θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποχρεούνται να συμμετέχουν με δικά τους έξοδα στην υλοποίηση των απαραίτητων κοινόχρηστων παρεμβάσεων.
Ο ιδιοκτήτης κατοικίας που θα υπαχθεί στο πρόγραμμα, ή ο εκπρόσωπος σε περίπτωση πολυκατοικίας, θα πρέπει να έχει υλοποιήσει τις παρεμβάσεις και να επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα μέσα σε χρονικό διάστημα 9 μηνών (μαζί με τη δήλωση πιστοποίησης για ολοκλήρωση του έργου) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα και με ποια κίνητρα;

Παράλληλα, όπως και στο πρώτο πρόγραμμα, και πάλι τα τραπεζικά δάνεια  θα είναι σχεδόν  άτοκα, ενώ το ανώτερο επιτρεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης έχει παραμείνει στο 70%. Ωστόσο, έχουν αλλάξει οι κλίμακες των ατομικών και οικογενειακών εισοδημάτων, οι οποίες είναι πλέον 7, ενώ έχουν προστεθεί και κοινωνικά κριτήρια, με τη μορφή προσαύξησης 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Έτσι, για παράδειγμα, λαμβάνουν επιδότηση 60% ιδιοκτήτες με ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 20.000 ευρώ, το οποίο μειώνεται στο 50% για ατομικό εισόδημα 10.001-15.000 ευρώ και οικογενειακό 20.001 έως 25.000 ευρώ.
Από τις επτά εισοδηματικές κατηγορίες που ορίζονται, στην 5η και την 6η το μέγιστο ποσοστό επιδότησης είναι μειωμένο στο 50%. Επίσης, για την έβδομη κατηγορία (για οικογενειακό εισόδημα από 35.000 έως 40.000 ευρώ και για οικογενειακό από 45.000 έως 50.000 ευρώ), δεν προβλέπεται επιχορήγηση, αλλά επιδότηση του τραπεζικού δανείου.

Ποιές είναι οι επιλέξιμες ενεργειακές παρεμβάσεις που καλύπτει το πρόγραμμα ;

– Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης (συρόμενα ή επάλληλα, ανοιγόμενα, μόνο υαλοπίνακες, εξωτερικά σταθερά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα).
Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση μας www.alumetal.gr είναι σε θέση να σας βοηθήσει σε όλη την διαδικασία, ξεκινώντας από την κοστολόγηση των νέων κουφωμάτων μέχρι το τελικό στάδιο της πιστοποίησης των κουφωμάτων.

#8 Στην τελική κατάθεση των δικαιολογητικών τα κουφώματα και οι όλες παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τις πιστοποιήσεις CE . Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να πληρώσετε εσείς το ποσό από τις δαπάνες που δεν θα μπορούν να πιστοποιηθούν η να μην τηρούν τις προυποθέσεις για να να διεξαχθεί το δεύτερο ΠΕΑ που είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, επισημένουμε να αναζητήσετε κατασκευαστές με τις ανάλογες πιστοποιήσεις.

Η Alumetal συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες διελάσεις της Ελλάδας και σας παρέχει την εγγύηση και την εξασφάλιση για την σίγουρη ολοκλήρωση της πιστοποίησης των κουφωμάτων.- Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής (εξωτερική θερμομόνωση δώματος και πιλοτής, εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους, εσωτερική θερμομόνωση).

– Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας –  λέβητας, διατάξεις αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, σύστημα με κύρια χρήση ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης).

Ποιά είναι η διαδικασία του Εξοικονομώ βήμα προς βήμα?
Πριν από την online διαδικασία, το πρώτο βήμα θα είναι η ενεργειακή επιθεώρηση από ενεργειακό επιθεωρητή, για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και η επιλογή των παρεμβάσεων που θα επιφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή εξοικονόμηση.  Με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου, στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ», ο επιθεωρητής μπορεί να αποφασίσει την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος και την αντικατάσταση των κουφωμάτων και των υαλοπινάκων. Όσον αφορά τον ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό, στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται η εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης ή θέρμανσης χώρου, όπως επίσης και συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, φυσικού αερίου, βιομάζας ή αντλίας θερμότητας.
Στο δεύτερο βήμα ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επισκεφθεί την πύλη για την υποβολή της αίτησης, συμπληρώνοντας τα παραπάνω δεδομένα, τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων, όπως και τα οικονομικά του στοιχεία. Για τη συμπλήρωση της φόρμας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμβουλος έργων.

#9 Πέρα από το κόστος των παρεμβάσεων, και πλέον του παραπάνω ποσού μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν οι δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις, αλλά και η αμοιβή συμβούλου έργου, εφόσον ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να υπάρξει σύμβουλος. Ωστόσο, τα σχετικά έξοδα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 900 ευρώ για τις μονοκατοικίες και τα διαμερίσματα και τα 2.500 ευρώ για τις πολυκατοικίες.
Η επιχείρηση μας ωστόσο είναι σε θέση να σας προτείνει αξιόπιστο σύμβολο έργου με τον οποίο συνεργαζόμαστε τόσο για την διευκόλυνσή σας στην διαδικασία της ένταξης όσο και στην ομαλή αποπεράτωση του προγράμματος.

Αν γίνει δεκτή η ένταξή του ιδιοκτήτη, τότε θα δεσμεύεται το αντίστοιχο ποσό επιχορήγησης, ενώ στην περίπτωση που επιλέξει τραπεζικό δανεισμό, έπειτα από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, θα μπορεί να εκταμιεύσει ως προκαταβολή έως και το 70% του δανείου. Το υπόλοιπο ποσό, όπως και η επιχορήγηση, θα αποδεσμεύονται μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την έκδοση του δεύτερου ΠΕΑ που θα αποδεικνύει πως επιτεύχθηκε ο στόχος, αφότου βέβαια ολοκληρωθεί πρώτα ο συνολικός έλεγχος.
Στις δαπάνες που καλύπτονται συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ για κάθε είδους αγορά ή αμοιβή, αλλά και κόστος εργασίας με τις ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, όπου αυτές χρειάζονται. Επίσης, μπορούν να ενταχθούν απαραίτητες εργασίες όπως σκαλωσιές ή υγρομονώσεις.

#10 Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μέσα σε 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει «ανεβάσει» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως και τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου. Κάτι που σημαίνει πως νωρίτερα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση ο δικαιούχος θα είναι υποχρεωμένος να καλύψει τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει.