Οι κατασκευαστές κουφωμάτων είναι υποχρεωμένοι από τις αρχές του 2010 να τοποθετούν την σήμανση CE σε όλα τα παραγόμενα προϊόντα τους.

Η σήμανση θα τοποθετείται στα τελικά προϊόντα και θα αφορά την πιστοποιημένη κατασκευή του και όχι την τοποθέτηση του.

Η σήμανση CE θα είναι υποχρεωτική και σύμφωνη με τους κανονισμούς με τους οποίους όλοι ανεξαιρέτως και υποχρεωτικά θα πρέπει να συμμορφωθούν για να μπορούν να πωλούν στην ευρωπαϊκή όσο και στην εγχώρια αγορά

Η σήμανση CE θα βεβαιώνει ότι το τελικό προϊόν έχει χαρακτηριστικά απόδοσης που πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις οι οποίες όσον αφορά τα κουφώματα χωρίζονται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές:

Υποχρεωτικές

 1. Αντίσταση στον αέρα
 2. Υδατοστεγανότητα
 3. Διαπερατότητα αέρα
 4. Ηχομόνωση
 5. Θερμική αντίσταση
 6. Ιδιότητες ακτινοβολίας των υαλοπινάκων
 7. Αντίδραση στην φωτιά
 8. Αντίσταση σε πυρκαγιά ( πυράντοχα κουφώματα)
 9. Αντοχή σε εξωτερική πυρκαγιά
 10. Αντοχή στο φορτίο χιονιού (φεγγίτες αίθρια)
 11. Αντοχή στην κρούση
 12. Ικανότητα εξαρτημάτων ασφαλείας (παράθυρα με ανεμοστηρίγματα ή περιστρεφόμενα.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι κάθε κούφωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα έγγραφο που να περιέχει:

 1. Tο γραφικό λογότυπο της σήμανσης
 2. Tο έτος της κατοχύρωσης της σήμανση CE
 3. Το όνομα ή τον κωδικό ή το βιομηχανικό σήμα του παραγωγού ή το εμπορικό σήμα
 4. Τον κωδικό του προϊόντος
 5. Τον κατάλογο των υποχρεωτικών απαιτήσεων στις οποίες ανταποκρίνεται το προϊόν.